stopnie kyu
9 grudnia 2021
  przez Masters Dojo

  Obecnie karate kojarzone jest przede wszystkim ze stopniami i pasami. Tymczasem w karate tradycyjnym przywiązywano znikomą wagę do stopni. Najczęściej stosowane rozróżnienie obejmowało podział na uczniów początkujących, uczniów zaawansowanych i mistrzów.

  Podział ten okazał się niewystarczający w momencie, w którym treningi karate zaczęły się popularyzować pośród osób zainteresowanych amatorskim uprawianiem sportów. Zaangażowanie amatorów w sztuki walki wygenerowało potrzebę stworzenia wymagań egzaminacyjnych i dania amatorom możliwości szybszego awansu. Podział na stopnie i pasy był szczególnie istotny w przypadku stopni dla osób początkujących, dla których możliwość zdobywania kolejnych poziomów zaawansowania jest motywatorem do dalszego trenowania karate.

  Stopnie i pasy w karate

  Karate to sztuka walki, którą kultywuje się w różnych stylach. W ramach poszczególnych stylów nastąpiły różne podziały na stopnie i pasy. Jedyną cechą wspólną w zakresie kolorystyki pasów jest pozostawienie czarnego pasa dla wyróżnienia mistrza oraz brązowego pasa dla zaawansowanych adeptów. Te same zasady obserwujemy także w przypadku innych stylów walki.

  Stopnie i pasy w karate Kyokushin

  Karate Kyokushin charakteryzuje się jednym z najbardziej rozbudowanych systemów podziału na stopnie i pasy. Federacja Kyokushin wyróżnia dwie gradacje pasów uczniowskich. Pierwszą dla dzieci poniżej 14 roku życia oraz drugą dla uczniów starszych.

  Stopnie dla dzieci poniżej 14 roku życia obejmują:

  • 1 kyū pas pomarańczowy z jedną czerwoną belka,
  • 2 kyū pas pomarańczowy z dwiema czerwonymi belkami,
  • 3 kyū pas pomarańczowy z trzema czerwonymi belkami,
  • 1 kyū pas pomarańczowy z jedną niebieską i czerwoną belką,
  • 2 kyū pas pomarańczowy z jedną niebieską i dwiema czerwonymi belkami,
  • 3 kyū pas pomarańczowy z jedną niebieską i trzema czerwonymi belkami,
  • 1 kyū pas niebieski z jedną czerwoną belka,
  • 2 kyū pas niebieski z dwiema czerwonymi belkami,
  • 3 kyū pas niebieski z trzema czerwonymi belkami,
  • 1 kyū pas niebieski z jedną żółtą i czerwoną belką,
  • 2 kyū pas niebieski z jedną żółtą i dwiema czerwonymi belkami,
  • 3 kyū pas niebieski z jedną żółtą i trzema czerwonymi belkami,
  • 1 kyū pas żółty z jedną czerwoną belka,
  • 2 kyū pas żółty z dwiema czerwonymi belkami,
  • 3 kyū pas żółty z trzema czerwonymi belkami,
  • 1 kyū pas żółty z jedną zieloną i czerwoną belka,
  • 2 kyū pas żółty z jedną zielona i dwiema czerwonymi belkami,
  • 3 kyū pas żółty z jedną zielona i trzema czerwonymi belkami.

  Stopnie dla uczniów starszych obejmują:

  • początkujący bez stopnia – pas biały,
  • 10 kyū pas pomarańczowy,
  • 9 kyū pas pomarańczowy z niebieską belką,
  • 8 kyū pas niebieski,
  • 7 kyū pas niebieski z żółtą belką,
  • 6 kyū pas żółty,
  • 5 kyū pas żółty z zieloną belką,
  • 4 kyū pas zielony,
  • 3 kyū pas zielony z brązową belką,
  • 2 kyū pas brązowy,
  • 1 kyū pas brązowy z czarną belką.

  Decydując się na rozpoczęcie swojej przygody ze sztukami walki należy pamiętać, że podział na stopnie i pasy jest zależny od wybranego stylu. W przypadku karate różnice widoczne są nie tylko w zakresie kolorystyki pasów, ale również liczby stopni uczniowskich. W karate liczba stopni waha się pomiędzy stylami od sześciu aż do nawet dwunastu.

  Chcesz na bieżąco z tym co u nas się dzieje?
  Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisz się do naszego newslettera