10.1 Kyu – pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon

 1. Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa – sala. szatnia, ubiór itp.
 2. Strefy: jodan, chudan, gedan. Znaczenie słowa kiai – okrzvk,
 3. Pozycje: fudo – dachi.
 4. Uderzenia/ciecia: morote – tsuki (jodan, chudan, gedan).
 5. Kopnięcia: hiza – geri (chudan).
 6. Test sprawności: 50 razy zaciskanie pieści. 10 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce dowolnie.

10.2 Kyu – pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: pozycja seiza – siadanie i wstawanie, ukłony. Znaczenie słowa naura – powrót.
 2. Pozycje: zenkutsu – dachi.
 3. Uderzenia: uraken – shomen – uchi.
 4. Bloki: morote – gedan – barai.
 5. Kopnięcia: hiza – geri – chudan plus kiai.
 6. Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z morote – gedan – barai i powrót do fudo – dachi
 7. Test sprawności: 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie.

10.3 Kyu – pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: znaczenie słowa karate oraz kara – pusty, te – ręka. Znaczenie słowa osu – akceptacja, pozdrowienie.
 2. Pozycje: heiko – dachi, yoi – dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: seiken – tsuki, (jodan, chudan, gedan).
 4. Bloki: gedan – barai
 5. Kopnięcia: hiza – geri jodan plus kiai
 6. Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z morote – gedan – barai/gedan barai i powrót do fudo – dachi.
 7. Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.

9.1 Kyu – pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon + 1 niebieski pagon

 1. Teoria i komendy: prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa. Liczenie po japońsku do 10.
 2. Pozycje: heisoku – dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: oi – tsuki, (jodan, chudan, gedan).
 4. Bloki: jodan – uke.
 5. Kopnięcia: mae – keage.
 6. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu – dachi z oi – tsuki.
 7. Test sprawności: 20 przysiadów – obciążone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów pionowo, 10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu z leżenia przodem.

9.2 Kyu – pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

 1. Teoria i komendy: znaczenie słów sensei – nauczyciel, shihan – nauczyciel mistrz, sempai – starszy rangą.
 2. Pozycje: musubi – dachi.
 3. Uderzenia i ciecia: gyaku – tsuki (jodan, chudan, gedan).
 4. Bloki: soto – uke.
 5. Kopnięcia: kin – geri.
 6. Masutazu idogeiko 1
 7. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu – dachi z gyaku – tsuki.
 8. Test sprawności: 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty, 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce zaplecione wokół kolan.

9.3 Kyu – pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

 1. Teoria i komendy: znaczenie słów kyoku-shin-kai.
 2. Pozycje: nekoashi – dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: seiken – ago – uchi.
 4. Bloki: uchi – uke.
 5. Kopnięcia: mae – geri chudan.
 6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z oi – tsuki/ uke, obrót z gedan barai.
 7. Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach. 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce po kątem 45° amortyzują pad w tył.

8.1 Kyu – niebieski pas + 1 czerwony pagon

 1. Teoria i komendy: przysięga dojo.
 2. Pozycje: kokutsu – dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: shuto – sakotsu – uchi – korni.
 4. Kopnięcia: soto – keage.
 5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z keri, obrót z morote gedan barai.
 6. Test sprawności: 10 przewrotów w przód, 60 sekund tzw. mostek w tył z leżenia na plecach.

8.2 Kyu – niebieski pas + 2 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: nogare I – oddychanie.
 2. Pozycje: moroashi – dachi, uchi – hachiji – dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: shuto – sakotsu – uchi.
 4. Kopnięcia: uchi – keage.
 5. Masutazu idogeiko 2
 6. Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z gedan – barai plus gyaku – tsuki i powrót do fudo – dachi.
 7. Test sprawności: 10 przewrotów w tył, 10 razy po 20 sekund rozciśganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat.

8.3 Kyu – niebieski nas + 3 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: nogare II – oddychanie wykonywane odwrotnie.
 2. Pozycje: sanchin – dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: shuto – ganmen – uchi.
 4. Kopnięcia: mae – geri jodan.
 5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z uke plus gyaku – tsuki obrót z gedan barai.
 6. Kata: kihon kata I.
 7. Test sprawności: 10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna, 10 razy dotknść głowś podłogi poprzez skłon w przód siedzśc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach.

7.1 Kyu – niebieski pas + 1 czerwony pagon + żółty pagon

 1. Teoria i komendy: ibuki – oddychanie z 2 wydechami
 2. Pozycje: kiba – dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: uraken – sayu – uchi, uraken – hizo – uchi.
 4. Kopnięcia: kansetsu – geri.
 5. Renraku: trzy kroki w przód w sanchin – dachi z tsuki/ uchi/keri/uke, obrót poprzez przekrok.
 6. Kata: taikyoku I.
 7. Test sprawności: 10 razy zamach nogś przechodzśc do stania na rękach pod drabinkami

7.2 Kyu – niebieski pas + 2 czerwone pagony + żółty pagon

 1. Teoria i komendy: etykieta dojo.
 2. Pozycje: tsuruashi – dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: uraken – yoko – uchi j/ch.
 4. Kopnięcia: kakato – geri.
 5. Masutazu idogeiko 5
 6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z mae – geri plus gyaku – tsuki obrót z morote gedan barai.
 7. Kata: taikyoku II.
 8. Test sprawności: 60 sekund stanie na rękach pod drabinkami.

7.3 Kyu – niebieski pas + 3 czerwone pagony + żółty pagon

 1. Teoria i komendy: historia Kyokushin Karate.
 2. Pozycje: kake – dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: shuto – mawashi – uchi.
 4. Bloki: shuto – mawashi – uke.
 5. Kopnięcia: yoko keage, ushiro – keage.
 6. Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu – dachi z shuto mawashi – uke obrót poprzez przekrok.
 7. Kata: sakugi I.
 8. Test sprawności: 10 razy tzw. sprężynka czyli wymyk w przód z leżenia na plecach.

6.1 Kyu – żółty pas + 1 czerwony pagon

 1. Teoria i komendy: twórca nowoczesnego Kyokushin Sosai Masutatsu Oyama.
 2. Pozycje: pozycja walki.
 3. Uderzenia i cięcia: seiken – tate – tsuki j/ch/g.
 4. Kopnięcia: mawashi – geri gedan.
 5. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tate – tsuki, obrót poprzez zakrok.
 6. Kumite: 5 minut randori.
 7. Kata: sakugi II.
 8. Test sprawności: 10 razy tzw. scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach, 60 sekund tzw. szpagat w bok na piętach.

6.2 Kyu – żółty pas + 2 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: siedziba Światowej Organizacji i lider Kancho Shokei Matsui. Siedziby Europejskiej i Polskiej Organizacji, liderzy.
 2. Pozycje: krok dostawny w pozycji walki.
 3. Uderzenia i cięcia: tetsui – hizo – uchi, tetsui – yoko – uchi j/ch/g
 4. Kopnięcia: mawashi – geri chudan.
 5. Masutazu idogeiko 7
 6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z mae – keage/yoko – keage/ soto – keage plus gyaku – tsuki obrót.
 7. Kumite: 10 minut randori.
 8. Kata: taikyoku III.
 9. Test sprawności: 10 przeskoków przez klęczącego na kolanach i rękach partnera z pozycji w przysiadzie, obrót.

6.3 Kyu – żółty pas + 3 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: wyniki Polaków na MŚ i ME.
 2. Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki.
 3. Uderzenia i cięcia: tetsui – kome – karni – uchi, urken – shita – tsuki.
 4. Bloki: osae – uke.
 5. Kopnięcia: mawasni – geri jodan.
 6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z kin geri/mae – geri/ mawashi – geri plus gyaku – tsuki obrót.
 7. Kumite: 15 minut randori.
 8. Kata: pinan I.
 9. Test sprawności: 10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany oburącz.

5.1 Kyu – żółty pas + 1 czerwony pagon + zielony pagon

 1. Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów ze słownika sino – japońskiego.
 2. Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki.
 3. Uderzenia i cięcia: seiken – mawashi – uchi.
 4. Bloki: morote – uke.
 5. Kopnięcia: yoko – geri chudan.
 6. Masutazu idogeiko 8
 7. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae – geri/ mawashi – geri/yoko – geri plus gyaku tate tsuki obrót.
 8. Kumite: 20 minut randori.
 9. Kata: pinan II.
 10. Test sprawności: 10 podciągnięć ze zwisu przodem na drabinkach.

5.2 Kyu – żółty pas + 2 czerwone pagony + zielony pagon

 1. Teoria i komendy: komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate.
 2. Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosujśc bloki, uniki. zmianę dystansu oraz kiai.
 3. Uderzenia i cięcia: gohon – nukite.
 4. Bloki: uchi – uke i gedan – barai.
 5. Kopnięcia: ushiro – geri chudan.
 6. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate – tsuki plus gyaku – tate – tsuki i obrót.
 7. Kumite: 25 minut randori.
 8. Kata: sakugi III.
 9. Test sprawności: 10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem przodem na materacu.

5.3 Kyu – żółty pas + 3 czerwone pagony + zielony pagon

 1. Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate.
 2. Pozycje: tzw. walka z cieniem.
 3. Uderzenia i cięcia: nukite ippon/nihon/yonhon.
 4. Bloki: juji – uke jodan/gedan.
 5. Kopnięcia: yoko – geri jodan.
 6. Masutazu idogeiko 10
 7. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate – tsuki plus gyaku – tate – tsuki plus mae – geri/mawashi – geri/yoko – geri, obrót podnosząc ręce.
 8. Kumite: 30 minut randori.
 9. Kata: pinan III, kihon kata II, sanchin kata, tsuki-no-kata.
 10. Test sprawności: Próba przejścia na rękach wszerz sali, elementy samoobrony.

10 kyu, pomarańczowy pas

 1. Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązanie obi.
 2. Znaczenie słowa kyoku-shin-kai oraz znajomość etykiety dojo i przysięgi dojo.
 3. Liczenie po japońsku do 10.
 4. Pozycje: fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.
 5. Uderzenia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan).
 6. Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-geda-barai, kake-wake-uke.
 7. Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mae-keage.
 8. Kata: Taikyoku 1, 2.
 9. Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
 10. Z pozycji fudo-dachi przejść do zenkutsu dachi i wykonać techniki: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-gedan-barai, kake-wake-uke, hiza-geri, kin-geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).
 11. Znajomość podstawowych informacji o klubie Masters Dojo.

9 kyu, pomarańczowy pas z błękitnym pagonem

 1. Historia kyokushin karate i klubu Masters Dojo.
 2. Pozycje: musubi-dachi, sanchin-dachi.
 3. Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-chudan-mawashi-tsuki, seiken-tate- tsuki (jodan, chudan, gedan).
 4. Bloki: seiken-chudan-soto-uke.
 5. Kopnięcia: mae-geri-chudan (chusoku).
 6. Masutazu idogeiko 3
 7. Kata: Sokugi 1, Kihon-kata 1.
 8. Oddychanie: nogare.
 9. Test kondycyjny: 20 pompek, 20 brzuszków.
 10. Test poruszania się w pozycji sanchin dachi i zenkutsu dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

8 kyu, pas błękitny

 1. Pozycje: kokutsu-dachi, kiba-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: uraken-shomen-uchi, seiken-shita (jodan, chudan, gedan), shuto-sakotsu-uchi, shuto-uchi-komi.
 3. Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.
 4. Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage (sokuto).
 5. Masutazu idogeiko 5
 6. Kata: Sokugi 2, 3.
 7. Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
 8. Jiu-kumite: wolna walka pod kątem zawodów.
 9. Test kondycyjny: 25 pompek, 25 brzuszków, 10 burpees.
 10. Test poruszania się w pozycji kokutsu-dachi i kiba-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.
 11. Znajomość historii Masters Dojo.

7 kyu, pas błękitny z żółtym pagonem

 1. Pozycje: neko-ashi-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: tettsui-oroshi-ganmen-uchi, tettsui-kome-kami-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo-uchi.
 3. Bloki: seiken-juji-uke (jodan, gedan), shuto-mawashi-uke.
 4. Kopnięcia: teisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchl-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.
 5. Masutazu idogeiko 7
 6. Kata: Taikyoku 3, Pinian 1.
 7. Sanbon-kumite: tori wykonuje 3 kroki atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki, gedan-tsuki, uke cofając się wykonuje 3 kroki z kolejno jodan-uke, soto-uke, gedan-barai, kontra: chudan-gyaku-tsuki i gedan-barai.
 8. Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
 9. Jiyu-kumite: randori.
 10. Test kondycyjny: 30 pompek, 20 pompek na palcach, 30 brzuszków, 15 burpees.
 11. Test poruszania się w pozycji zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba- dachi i neko-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

6 kyu, żółty pas

 1. Pozycje: tsuru-ashi-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi-uchi, uraken- hizo-uchi, uraken-ganmen-oroshi-uchi, shuto-jodan-uchi-uchi, ni-hon-nukite (me-tsuki), yon-hon-nukite (jodan, chudan), hiji-jodan i chudan-ate.
 3. Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke/gedan-barai.
 4. Kopnięcia: yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan.
 5. Masutazu idogeiko 8
 6. Kata: Pinian 2, Sanchin.
 7. Renraku: tori: mae-geri-chudan, chudan-gyaku-tsuki uke: soto-uke, gedan-barai, chudan-gyaku-tsuki.
 8. Jiyu-kumite: 10 * 2 minuty.
 9. Test kondycyjny: 35 pompek, 20 pompek na palcach, 40 brzuszków, 20 burpees.
 10. Test poruszania się w pozycji zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu- dachi, neko-ashi-dachj i tsuru-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

5 kyu, żółty pas z zielonym pagonem – (min. 8 kolejnych miesięcy treningu)

 1. Pozycje: moro-ashi-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: shotei-uchi (jodan, chudan, gedan), hiji-age-ate- jodan.
 3. Bloki: shotei-uke (jodan, chudan, gedan), mae-mawashi-uke.
 4. Kopnięcia: ushiro-geri-chudan wykonywane 3 metodami: przekrok z obrotem obrót z miejsca poprzez zakrok.
 5. Masutazu idogeiko 10
 6. Kata: Pinian 3, Yantsu.
 7. Kombinacje: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan, chudan-gyaku-tsuki.
 8. Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin dachi morote-uke i gyaku-tsuki.
 9. Jiyu-kumite: 12 * 2 minuty.
 10. Test kondycyjny: 40 pompek, 25 pompek na palcach, 50 brzuszków, 25 burpees, 10 przeskoków nad pasem.
 11. Test poruszania się w pozycji moro-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

4 kyu, zielony pas – (min. 9 kolejnych miesiące treningu)

 1. Pozycje: heiko-dachi, kake-dachi.
 2. Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja, początek w aktywnej pozycji haisoku-dachi. Pozycja zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, sanchin-dachi, neko-ashi-dachi, kiba-dachi, moro-ashi-dachi, kake-dachi i tsuru-ashi-dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin-dachi w kombinacji; shuto-sakotsu-uchi, ganmen-uchi, uchi-komi, hizo-uchi i uchi-uchi.
 4. Blok: 6 bloków w różnych pozycjach: shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai i shuto-mae-mawashi-uke.
 5. Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan (chusoku i haisoku), ushiro-geri-jodan.
 6. Kata: Pinian 4, Tsuki-no.
 7. Jiyu-kumite: 15 * 2 minuty oceniając: siłę, kondycję, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscyplinę.
 8. Test kondycyjny: 45 pompek, 30 pompek na palcach, 60 brzuszków, 25 burpees, 15 przeskoków nad pasem.

3 kyu, zielony pas z brązowym pagonem – (min. 9 kolejnych miesiące treningu)

 1. Pozycje: shiko-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: 5 uderzeń łokciem w pozycji kiba-dachi w kombinacji; chudan-hiji-ate, chudan-mae-hiji-ate, jodan-mae-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate, ushiro-hiji-ate.
 3. Bloki: 8 bloków shuto w pozycji sanchin-dachi w kombinacji: shuto- jodan-kake-uke, shuto jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke, shuto-jodan-juji-uke i shuto-gedan-juji-uke.
 4. Kopnięcia: mae-kakato-geri (jodan, chudan, gedan), ago-jodan-geri.
 5. Kata: Pinian 5, Geksai 1.
 6. Jiyu-kumite: 20 * 2 minuty.
 7. Test kondycyjny: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 100 uniesień tułowia z leżenia na plecach, 15 przeskoków nad partnerem, 15 przeskoków nad własnym pasem.
 8. Test poruszania się w różnych pozycjach stosujśc techniki zawarte w kihon-no-kata.
 9. Wiedza na temat Polskiego Związku Karate i Komisji Kyokushin.

2 kyu, brązowy pas – (min. 12 kolejnych miesięcy treningu)

 1. Uderzenia i cięcia: hiraken tsuki (jodan, chudan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi-uchi, haishu (jodan, chudan), agę-jodan-tsuki.
 2. Bloki: koken-uke (jodan, chudan, gedan).
 3. Kopnięcia: tobi-nidan-geri, tobi-gyaku-mae-geri, tobi-oi-mae-geri.
 4. Kata: Geksai 2, Tekki 1, Taikyoku Ura 1, 2, 3.
 5. Renraku: lewa pozycja walki. Rozpoczęcie poprzez hidari-gedan-barai następnie seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, mae-geri, hidari-gedan-barai i gyaku-tsuki.
 6. Jiyu-kumite: 25 * 2 minuty.
 7. Test kondycyjny: 60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach. 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach, 100 uniesień tułowia z leżenia na plecach, 20 przeskoków nad partnerem. 20 przeskoków nad własnym pasem.
 8. Ukemi-waza: pady w bok raz w prawo raz w lewo. Karate-ne-waza.
 9. Znajomość Przepisów Walki Sportowej Kyokushin.

1 kyu, brązowy pas z czarnym pagonem – (min. 12 kolejnych miesięcy treningu)

 1. Uderzenia i cięcia: ryoto-ken-tsuki (jodan, chudan), naka-yubi-ippon- ken (jodan, chudan), oya-yubi-ken (jodan, chudan), atama tsuki (mae, yoko, ushiro).
 2. Bloki: kake-uke jodan, haito-uchi-uke.
 3. Kopnięcia: jodan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, oroshi-soto-kakato-geri, tobi-yoko-geri.
 4. Kata: Geksai 3, Tekki 2.
 5. Renraku: lewa pozycja walki.
  1. poruszanie się atakując: oi-tsuki, gyaku-tsuki, oi-tsuki i shita-tsuki.
  2. poruszanie się atakując: oi-mawashi-geri, oi-tsuki, gyaku-tsuki, gyaku-mawashi i gedan-barai.
 6. Tachi-waza (rzuty): o-soto-gari, o-uchi-gari, de-ashi-barai, o-goshi i seoi-nage.
 7. Jiyu-kumite: 30 * 2 minuty.
 8. Tameshiwari: seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi i keri.
 9. Test kondycyjny: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 100 uniesień tułowia z leżenia na plecach z podwójnym skrętem, 20 przeskoków nad partnerem, 30 przeskoków nad własnym pasem.
 10. Dobra znajomość nomenklatury japońskiej stosowanej w kyokushin.
Chcesz na bieżąco z tym co u nas się dzieje?
Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się do naszego newslettera